Gwarancja

 • towary używane – 3 miesiące

 • towary nowe wg producenta – czas określony w karcie produktu

 • zamienniki drukarkowe i usługa napełnienia tonera – do wyczerpania proszku drukującego lub osiągnięcia zadeklarowanej ilości stron 

 • wyjątkiem mogą być wybrane pozycje towarowe, w przypadku których okres gwarancji określany jest w opisie produktu.

   

 1. Gwarancją nie są objęte:

 • towary uszkodzone przez nieumiejętne użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem,

 • uszkodzenia mechaniczne urządzeń,

 • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,

 • samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne urządzenia,

 • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach,

 • elementy eksploatacyjne

 • uszkodzenia wynikające z przepięć sieci elektrycznej.